Natuurpunt Vorselaar

Schupleer - Graafweide

Vorselaar, Grobbendonk
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken
 • Bezoekerscentrum

De Kleine Nete en Aa vormen tot aan hun samenloop aan de watermolen in Grobbendonk de aders van een uitgestrekte groene ruimte. Natte hooilanden en broekbossen lopen er over in de zanderige bossen, duinen en vennen van de Kempense heuvelrug. In het hart van dit beschermd landschap kochten we in 1995 enkele percelen op het Schupleer in Vorselaar. Sindsdien is mede door enkele grote aankopen in de aanpalende Graafweide op de linkeroever van de Kleine Nete een aaneengesloten natuurgebied gegroeid van meer dan 120ha, met een rijke fauna en flora. In het gebied bevinden zich verschillende historische sites, zoals de ruïne van de priorij Ten Troon en de Kasteelhoeve d’Ursel in Grobbendonk. Verken Schupleer-Graafweide te voet of met de fiets en rust nadien even uit met een drankje aan onze schapenstal!

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Stevige wandelschoenen aangeraden. Honden zijn welkom aan de leiband op de Mie Brooswandeling (paars). Op een deel van de Derde Beekwandeling (geel) zijn honden niet toegelaten.

Vanaf begin mei tot eind september is de Schapenstal op het Schupleer elke zondagnamiddag vanaf 13.30 tot 17 uur open voor het publiek (zie onder). Vrijwilligers van Natuurpunt en VVV Vorselaar verzorgen er de permanentie.

Download de wandelfolder

 Top

Leuk voor kinderen

Als de lente in het land is, zorgt onze kudde Kempense heideschapen voor nieuw leven. Elk voorjaar kunnen kinderen op onze “lammekesdag” de nieuwe lichting lammetjes bewonderen en knuffelen. Geregeld geeft onze herder Marc demonstraties schapen drijven.

 Top

Schupleer

Beschrijving van het gebied

Onze overgrootouders ontgonnen tot begin vorige eeuw moerasijzererts of "ijzermaal" in de vallei van de Aa. Op platte schuiten brachten ze het erts naar de losplaats aan de Kleine Nete. De grachten en beken waarover het transport gebeurde, tekenen mee het natte karakter van het gebied. Het ijzererts vormt nog steeds een moeilijk doordringbare bodemlaag die het kwelwater opstuwt en zijn typische rode kleur geeft. In de winterperiode komen tijdelijk vele tientallen hectaren blank te staan. Zo vormt het gebied een natuurlijke waterbuffer die overstromingen in stroomafwaarts gelegen woongebieden voorkomt.  
Een heel ander landschap vinden we op de beboste duinen van de Kempense heuvelrug, waar we werk maken van het herstel van heide en vennen.

 Top

Dieren en planten

De afwisseling van landschappen en biotopen zorgt voor een gevarieerd dieren- en plantenleven. Waterdrieblad, veenpluis, moerasviooltje, wateraardbei, dotterbloem en de zeldzame slangenwortel komen in de natte biotopen voor. Rond de vennen vinden we dan weer zonnedauw en orchideeën. Hier draait in de lente de boompieper zijn muzikale kringetjes. Kleine karekiet, bosrietzanger, roodborsttapuit, kievit, spotvogel, torenvalk zijn enkel typische broedvogels in de valleien. In het winterhalfjaar pleisteren grote zilverreiger en watersnip. Haas en ree zijn algemeen voorkomende zoogdieren, en 's nachts jagen hier ook bunzing, hermelijn en vos. De beken en rivieren in het gebied behoren tot de visrijkste waterlopen van Vlaanderen. De ijsvogel profiteert daarvan en is vaste broedvogel. Bevers hebben zich ondertussen over het ganse gebied gevestigd. We kijken ernaar uit om hier in de toekomst ook de otter opnieuw te mogen verwelkomen. 

 Top

Natuurbeheer

Het beheer van Schupleer-Graafweide is erop gericht de afwisseling aan waardevolle biotopen te koesteren, met veel aandacht voor het uitgesproken natte en open karakter van het gebied en de waardevolle broekbossen. In de vallei sparen we in samenspraak met de waterbeheerders de rietkragen. Dit heeft geleid tot een spectaculaire toename van het aantal rietvogels. We hebben verschillende weekendvijvers kunnen herinrichten zodat het elzenbroekbos zich kan uitbreiden. Enkele kunstmatige ruimingswallen zijn weggegraven aan de Derde Beek. Zo kan het water zijn natuurlijke loop hernemen en kan de oevervegetatie opnieuw gedijen. Ook het planmatig maaien van graslanden doet zeldzame bloemen en kruiden heropleven. Op de hogere percelen hebben we de heide en enkele oude vennen in ere hersteld. In 2020 is in Schupleer-Graafweide een natuurinrichtingsproject opgestart door de Vlaamse Overheid. Dit project zal het waardevolle gebied de komende jaren verder ontwikkelen tot een natte natuurkern van 150ha. Zo wordt naast de natuurwaarde ook de belangrijke functie die het gebied heeft op het vlak van beheersing van droogte en overstromingen, opgewaardeerd. 

Schapenstal

Vrijwilligers van Natuurpunt bouwden in 2011 een historische schapenstal weer op, aan de oever van de Aa. De stal geeft onderdak aan de kudde die het gebied mee beheert. Ze doet ook dienst als rustiek educatief centrum waar scholen en verenigingen graag gebruik van maken. Je vindt er ook een kleine tentoonstelling over de historische ijzermaalwinning in het Schupleer. Je kan dit stuk erfgoed bezoeken elke zondagnamiddag van mei tot september en op aanvraag.  In een schilderachtige omgeving kan je genieten van een glas appelsap uit onze boomgaard of een Gageleer.  Rond de stal vind je ook enkele amfibiepoelen, de eerste Vlaamse vleermuizentoren en een kruidentuin. Deze verwijst naar de volksgenezeres Mie Broos die begin 20ste eeuw in de omgeving leefde. De grote wandeling die door het Schupleer loopt, kreeg als eerbetoon haar naam.   

 Top

Verder wandelen in de buurt

Wil je nog verder wandelen, dan serveert het wandelnetwerk Kempense Hoven van de provincie Antwerpen 480 kilometer wandelplezier. De wandelkaart kan je verkrijgen in de Schapenstal en bij toeristische diensten aan 8 euro.

Volgende natuurgebieden liggen binnen het aangrenzende wandelknooppuntennetwerk Kempense Beemden met 325 km wandelplezier:

 Top 

LIFE Kleine Nete

In dit gebied loopt momenteel een LIFE-project. Lees er meer over.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
9.00km

Schupleer - Mie Broos wandeling

Volg de wandelknooppunten 50-51-50-40-41-42-43-94-28-73-2-98-44-94-43-42-41-40-50
3.80km

Schupleer - Derde Beek wandeling

Volg de wandelknooppunten: 50-51-50-40-42-43-94-44-43-41-40-50
 • Vertrekpunt Natuur.huis Schapenstal

  Dijkbaan ter hoogte van de brug over de Aa
  2290 Vorselaar

Horeca

 • Ieder eerste zondag van de maand van 13.30 tot 17 uur van mei t/m september kan je iets drinken in de Schapenstal.

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Schupleer - Graafweide groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Schupleer - Graafweide".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Schupleer verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids?

Boek dan een afspraak met Josee Stuyven via josee@stuyven.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.