Natuurbeleid

Nature Alert: Hoe lang zwijgt de Commissie nog?

17 maart 2016

Begin dit jaar behaalde de fitnesscheck-resolutie van Mark Demesmaeker (N-VA) in het Europees parlement eenoverdonderende meerderheid. Sindsdien blijft het stil bij de Europese Commissie. Het finale rapport over de fitnesscheckresultaten ligt nochtans te wachten op publicatie. Daar proberen enkele europarlementariërs van verschillende fracties met eenparlementaire vraag verandering in te brengen: wanneer en hoe zal de Commissie haar biodiversiteitsambities bekendmaken?

Natuurbeleid

Fitnesscheck-dag besluit: Europese natuurrichtlijnen zijn ‘fit’

24 november 2015

Vorige week presenteerden de experts van de Europese Commissie de resultaten van de fitnesscheck van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Mark Demesmaeker (N-VA, rapporteur Europees parlement), de natuurministers van Duitsland en Luxemburg en de rapporteur van Het Comité voor de Regio’s gaven aan dat we de natuurrichtlijnen eerder beter en sneller moeten uitvoeren, dan ‘moderniseren’. Dat zou namelijk jaren van rechtsonzekerheid en uitstel van acties met zich meebrengen. Op die manier raken we nog verder af van de doelen van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2020.

Natuurbeleid

Steun voor versnelde implementatie natuurrichtlijnen blijft groeien

19 november 2015

Vorige week publiceerde de Europese Commissie de eerste resultaten van de fitnesscheck, in aanloop naar de conferentie voor de stakeholders nu vrijdag.

Natuurbeleid

Radiostilte rond fitnesscheck

24 september 2015

Eurocommisarissen Vella en Timmermans waren “blij” met de 520.000 reacties op de online bevraging van de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor de rest blijft het stil. Het animo om de richtlijnen te ‘moderniseren’, zoals Vella’s (eurocommissaris voor Natuur) opdracht luidde, lijkt wat gemilderd.

Natuurbeleid

Di Antonio reageert op Nature Alert-campagne

03 september 2015

Waals minister Di Antonio reageerde als eerste op onze brief aan alle betrokken gewestelijke en federale ministers met de vraag om te luisteren naar de 520.000 reacties op de fitness check die pleiten voor het behoud van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De andere ministers bleven tot nu toe stil.

Natuurbeleid

Landelijk Vlaanderen en Hubertus willen behoud Vogel- en Habitatrichtlijn

16 juli 2015

Net zoals Natuurpunt adviseren Landelijk Vlaanderen en Hubertus Vereniging Vlaanderen hun leden over het beantwoorden van de ‘fitness check’-bevraging die de realisaties van de Vogel- en Habitatrichtlijn (de 2 belangrijkste Europese natuurwetten) evalueert.

Natuurbeleid

Natuurrapporten tonen noodzaak betere uitvoering Natura 2000

04 juni 2015

Zowel de recente State of nature van de Europese Commissie, de recente Europese rode lijst voor vogels, als de halftijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie 2020 door Birdlife geven de Europese beleidsmakers vandaag, tijdens de Green Week, dezelfde boodschap

Natuurbeleid

Natura 2000: administratieve vereenvoudiging of uitholling?

21 mei 2015

Het huidige Europese minder regels-meer groei-discours bewijst de nood aan onze Nature Alert-campagne voor het verzekeren van een gezonde natuur, ook voor de generaties na ons. De fitnesscheck dreigt de Vogel- en Habitatrichtlijn uit te hollen, en dat is voor iedereen een probleem.

Pagina's

TOP