Natuurpark Rivierenland

In het hart van Vlaanderen, in de regio Mechelen, vind je een machtig rivierlandschap met de zoetwatergetijderivieren Dijle, Zenne, Rupel en Nete en met fijnmazige beekvalleien. De groenblauwe aders zijn de belangrijkste dragers van de grote stukken natuur die er te vinden zijn. Heel wat zeldzame dieren en planten - zoals de kamsalamander, zomertaling, blauwborst, watersnip, roerdomp, grote modderkruiper, dotterbloemen, slangewortel en grote pimpernel - vinden in het uitgestrekt gebied hun thuis. Het is ook niet verwonderlijk dat de eerste waarnemingen van de otter, na tientallen jaren afwezigheid in Vlaanderen, net hier gebeurde. De otter staat symbool voor de nieuwe natuurkansen die het hele rivierenland biedt.

Het Beschermd Natuurpark Rivierenland komt voort uit een actieve samenwerking tussen Stad Mechelen, Stad Vilvoorde, Gemeente Duffel, Gemeente Zemst, Gemeente Bonheiden, Natuur en Bos en Natuurpunt. Er is ook een versterkende link met Regionaal Landschap Rivierenland en het strategisch project ORIOM.

>> bezoek de website van Natuurpark Rivierenland

TOP