Barebeekvallei
Wim Dirckx

Vrijwilligers maken Natuurpunt

Je hoeft geen vogelexpert of plantenkenner te zijn om je te engageren bij Natuurpunt. Er gebeurt veel meer dan dat. Van plannen tot organiseren, van natuurbeheer tot meewerken op activiteiten of in het bezoekerscentrum. We tappen al eens pinten, er worden groepen gegidst leden geworven en zoveel meer.  En voor wie toch graag een expert wil worden, zijn er de natuurstudiegroepen.

Natuurbeheer

Voor deze vijf  pareltjes in Mechelen werd recent een nieuw beheerteam (her)opgestart:

Wil je graag meewerken in een bepaald natuurgebied, mail of bel dan naar de contactpersoon van het beheerteam.  

BONHEIDEN

- Bruinbeekvallei

 Glenn Deliège: glenndeliege@hotmail.com, 015 33 63 06

 - Cassenbroek, Mispeldonk en Pikhakendonk

 Joost Dewyspelaere: joost.dewyspelaere@skynet.be, 015 51 69 97

 Geert Van D'huynslager: geert.vandhuyns@scarlet.be, 015 51 31 88

MECHELEN

 - Barebeekvallei

 Philip Jackson: philip.jackson@natuurpunt.be, 0487 34 47 02

 - Battelaer, Oude Dijlearm en Zuur Bemke

 Patrick Van Herp: patrick.vanherp@hotmail.com, 0497 73 55 44

 - Fort van Walem

 Filip Van den Wyngaert: filip.vdw@telenet.be, 0476 25 37 45

 - Kauwendaal

 Stefan den Hartog: natuurpunt.kauwendaal@gmail.com, 0479 95 55 09

 - Mechels Broek

 Tony Van den Broeck: tonynatuurpunt@gmail.com, 0479 08 35 12

 - drie nieuwe teams in opstart: Zennebeemdenbos, Betzenbroeck en Stuivenberg

 Nils Iwens: nils.iwens@natuurpunt.be, 0468 36 14 46

SINT-KATELIJNE-WAVER

- Gasthuis-, Honds- en Zuurbossen

Jimmy Luyckx: jimmy.luyckx@gmail.com, 0470 72 66 84

- Vossenbergbos

Simon Jacobs: sim.jacobs@gmail.com, 0495 43 74 98

- Oude Spoorwegberm

Frank Hadermann: frank.hadermann@skynet.be, 015 31 55 05

WILLEBROEK

- Biezenweiden en polder van Heindonk

Wim Candries: 0472 29 87 32


Gezocht: vrijwilligers om tussen 1 en 15 juli folder huis aan huis te bussen

Tijdens de eerste helft van juli willen we in de vier gemeenten van Natuurpunt Mechels Rivierengebied huis aan huis een folder bussen: Bonheiden, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek en alle deelgemeenten.
 
Hiervoor engageerden zich al 90 mensen. Dat is super, maar nog niet voldoende. Hoe meer bussers, hoe minder straten per busser.
Wil je zelf meewerken of ken je andere mensen die dat plezant vinden? Laat het weten aan Peter via pepe.natuurpunt@gmail.com.
 
In juni word je terug gecontacteerd om te bekijken of je effectief kan en om af te spreken wat haalbaar is voor jou.  

Gezocht: onthaalmedewerkers bezoekerscentrum voor juli en augustus

taakomschrijving

Vriendelijk verwelkomen van de bezoekers, bezoekers informatie verstrekken over het Mechels Rivierengebied, de activiteiten en de werking van Natuurpunt, verkopen van take-away dranken en artikelen van ons Natuur.winkelhoekje, materiaal uitlenen voor gezinsspeurtochten, ... 

Een permanentie duurt 3,5 uur  (zondagvoormiddag) of 4 uur (donderdag-, zaterdag- en zondagnamiddag). De frequentie is individueel te bespreken en aanpasbaar.

Wat we aanbieden

Een enthousiaste groep vrijwilligers, fijne sociale contacten, persoonlijke groeikansen, ondersteuning en teambuildingsmomenten. Deze activiteit is onbezoldigd.

Natuurstudiegroep Beneden-Dijle

Deze natuurstudiegroep bezoekt elke dinsdagvoormiddag een natuurgebied in het Mechels Rivierengebied of grote omgeving.

In de lente en de zomer determineren ze vooral planten en insecten, in de herfst komen de paddenstoelen aan bod. In de winter observeren ze vooral de vogels en nemen ze de mossen onder de loep.

Er wordt telkens een lijst opgemaakt met de waargenomen soorten en regelmatig staat er een inventarisatie op het programma.
De waarnemingen kan je terugvinden op www.waarnemingen.be en http://mechelen.waarnemingen.be onder NSG Beneden-Dijle.

De Natuurstudiegroep is een groep enthousiaste vrijwilligers die zich in hun vrije tijd toeleggen op het observeren, bestuderen, inventariseren en/of fotograferen van wilde planten en dieren.

De excursies zijn geen geleide wandelingen. In een ongedwongen sfeer zoeken ze samen naar wat er groeit en beweegt in een natuurgebied.
Wat ze niet kennen zoeken ze op in een flora of in een andere determinatiegids.

Om mee te gaan op excursie is geen enkele voorkennis vereist, belangstelling volstaat.
Ze leren van elkaar en genieten van de natuur, ieder op zijn manier. Iedereen is welkom!

Voor info en de kalender van 2021: Marie-Louise Selleslach, 015 51 59 02, ml.selleslach@telenet.be

NSGBD fotos

Wilde bijen- en wespenwerkgroep Mechels Rivierengebied

De bedoeling is ervaringen uitwisselen, samen bijen opzoeken en leren herkennen, zoveel mogelijk solitaire bijen in Mechelen proberen in kaart te brengen. Dit kan alleen maar als je de soorten kan herkennen. Het doel is om op lange termijn biotopen te kunnen beschermen als we meer weten over deze groep nuttige diertjes.

Ben je geïnteresseerd in de Wilde bijenwerkgroep?
Stuur dan een mailtje naar solitairebij@aculea.be
Dan krijg je van de nieuwsbrief met info en data van excursies, determinatieavonden, inventarisaties en veel meer.

Meer info: www.aculea.be

wilde-bijen-werkgroep1

TOP