Rupelbericht

 
logo.gif
webversie | uitschrijven
Rupel.bericht
2  juni 2021
 
 
 
 
 
 
Feestweekend in de Kleiputten Terhagen – foto  |  Steven Roels
Feestweekend Natuurpunt in Kleiputten Terhagen lokt ruim 100 bezoekers!
 
De rondreizende feestcontainer van Natuurpunt verwelkomen en het 20-jarig bestaan van onze vereniging vieren, daarvoor konden we geen betere plek kiezen dan het natuurgebied Kleiputten Terhagen.

Sinds Natuurpunt er eind 2016 ruim 31 ha natuurgebied kon aankopen werd er al bijzonder veel werk verricht. Nieuwe poelen voor de kamsalamander, 5 nieuwe poelen en een nieuw landbiotoop voor de rugstreeppad, het maaien van open struwelen in het pioniersbos, het inrichten en het onderhoud van de wandelpaden, de ombouw van een oude smidse tot een openluchtklas, om er slechts enkelen te noemen. Allemaal taken uitgevoerd door een nieuw en een enthousiast team vrijwilligers met Dries Kets en Dirk Meersman als belangrijkste kartrekkers.

Omwille van de maatregelen omtrent Corona werd de promotie voor het feestweekend eerder beperkt gehouden, toch mochten we ruim 100 mensen verwelkomen om deel te nemen aan één van de 15 activiteiten. De deelnemerslijst vertelt ons dat ze vooral uit de omliggende dorpen kwamen.

Het had bijzonder leuk geweest, als we achteraf hadden kunnen terugblikken op 2 zonnedagen. De natuur besliste er anders over, met zaterdag een regendag met enkele flinke buien, die soms het karakter hadden van een kleine zondvloed. Gelukkig bood het halfdak van de deels gerenoveerde oude smidse af en toe een prima schuilplek. En gaf het ons ruim de tijd om er te vertellen over het hoe en waarom van het beheer van het gebied en over onze toekomstplannen.

Zondag was gelukkig zonnig en zo kon er volop genoten worden van de prachtige natuur van de Kleiputten. Met mooie natuurbeelden, onder meer van jagende oeverzwaluwen boven de plassen of van 10-tallen kinderen, gewapend met een schepnet op weg naar een poel om er kleine waterbeestjes uit te scheppen.

Veel tevreden gezichten dus, en daarvoor doen we het toch…
Met dank aan alle vrijwilligers die dit weekend mee organiseerden!
 
 
 
 
Opknappen kijkpunt de ijsvogel – foto | Dries Kets
Steun ons Team ‘De Kleiputters’ tijdens Expeditie Natuurpunt
 
De Kleiputters wagen een nieuwe poging dit jaar om Natuurpunt Rupelstreek te vertegenwoordigen op Expeditie Natuurpunt. Het team bestaat uit vrijwilligers en sympathisanten van het natuurgebied Kleiputten Terhagen. Deze jonge aanwinst van Natuurpunt is een voormalige kleiontginningssite, waar de natuur de afgelopen decennia volop zijn eigen weg kon gaan. Het noordelijk deel van Kleiputten Terhagen is opengesteld voor wandelaars en natuurliefhebbers. Het grootste deel kan enkel bezocht worden tijdens aangekondigde excursies, of na afspraak.

De Kleiputters stappen op 26 en 27 juni 70 km door Haspengouw. We rekenen op gulle sponsors, giften en inschrijvingen op onze acties.  Om te mogen deelnemen aan deze expeditie moet er minimum 1.500 euro ingezameld worden.  Het ingezamelde geld gaat integraal naar projecten van Natuurpunt Rupelstreek.  We organiseren een aantal acties de komende maanden.

Alvast dank voor jullie steun ! Je kan de Kleiputters en hun expeditie hier sponsoren
Hou onze teampagina in het oog op expeditie.natuurpunt.be en facebook Natuurpunt Boom Rumst !
 
 
 
 
Gele kwik – foto  |  Karl Van Overloop
zaterdag 5 juni
Vogels kijken op het Noordelijk eiland
 
Heb je zin om mee te gaan en vogels te spotten op het Noordelijk eiland. Er zijn 2 gidsen die elk een groep van 9 personen kunnen begeleiden. Er kunnen dus max. 18 personen deelnemen.

afspraak  |  8u50  |  op de parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat, Schelle.
We nemen de veerboot om 9u.
Je kan eventueel ook op de Rupeldijk kant Wintam aansluiten.
Breng een verrekijker en/of een telescoop mee.
We nemen de veerboot terug ten laatste om 12u.

De federale regering en ook Natuurpunt noopt ons alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen zodat ons rondje rond het Noordelijk eiland veilig kan verlopen.

Vooraf inschrijven  |  is dus verplicht, dus laat me weten of je meegaat en met hoeveel personen: debacker-vanlinden@telenet.be
  • deelnemers zijn welkom als ze geen verdachte symptomen vertonen.
  • deelnemers vanaf 12 jaar brengen hun eigen mondmasker mee.
  • de afstandsregel van 1,5 m moet zo goed mogelijk in acht genomen worden.
  • deelnemers raken geen objecten aan tijdens de excursie, er worden dus geen verrekijkers ter beschikking gesteld.
Volgende afspraak  |  zaterdag 3 juli
Organisatie  |  Vogelwerkgroep Rupel
 
 
 
 
Grasmus – foto  |  Karl Van Overloop
vrijdag 11 juni
Vogels kijken in de polders Rupelmonde
 
Tijdens deze birdwatchtrip wandelen we langs de Scheldedijk, waar we een prachtig zicht hebben op de wetlands, de machtige Schelde en de brede slikplaten aan de in- en uitwateringssluizen. Terugwandelen doen we langs de Rupelmondse kreek en daar brengen we ook een bezoek aan het mooi gerestaureerde Coninxhof. De wandelafstand bedraagt ongeveer 7 km.    

afspraak  |  19u  |  veersteiger Callebeek, einde Callebeekstraat Hemiksem
Parkeren kan in de Callebeekstraat of Scheldestraat. De veerboot vertrekt stipt om 19u15!
Op de veerboot is het dragen van een mondmasker verplicht.
meebrengen  |  verrekijker, eventueel telescoop, vogelgids, stevige wandelschoenen.
deelnemen|  Het aantal deelnemers wordt beperkt, meld dus vooraf je deelname: info@natuurpuntrupelstreek.be
Organisatie  |  Vogelwerkgroep Rupel
 
 
 
 
Vlinderexcursie met Toon Verbruggen  - foto  |  Steven Roels
Vlinderexcursie zonder vlinders maar met een smaragdlibel
 
Na 2 online theorielessen met Joerie Cortens van Natuurpunt cvn waarin de eigenschappen en weetjes over onze vlinders werd besproken, gingen we op zaterdag 15 mei onder leiding van Toon Verbruggen op vlinderexcursie in het natuurgebied Walenhoek. Normaal gezien midden in het seizoen van de voorjaarsvlinders en vóór de traditionele juni-dip, waarin je weinig vlinders ziet.

Maar door de koude lente loopt alles 2 weken achter op schema. Het was een  frisse zaterdag, 12 graden met aprilse (of maartse?) grillen. Te koud voor de vlinders, met als resultaat dat we geen enkel vlinder hebben gezien! Wel zagen we een net uitgeslopen Smaragdlibel en enkele variabel waterjuffers en vuurjuffers, wat de excursie toch weer mooi maakte.

Op 26 juni gaat de tweede excursie door met Ruben Meert en rekenen we op uitstekend vlinderweer!

In de Natuurpunt Vlinderflits  van vandaag lees je meer over het effect van het koude voorjaar op onze vlinders.
 
 
 
 
Zintuigenwandeling langs de Bovenvliet – foto  |  Chris De Ranter
Zintuigenwandelingen langs de Bovenvliet
 
Met z'n 36 waren ze, de enthousiastelingen die op 29 en 30 mei met veel verwachtingen de bubbelwandeling aan de Capucienendreef in Schelle aanvatten. De weergoden waren ons gunstig gezind. Dus er werd met veel plezier gewandeld. De deelnemers dienden op zoek te gaan naar symboolkaartjes van oor, oog, neus, mond en hand, de zintuigen dus. In de buurt van zo'n symbooltje wachtte een opdracht: doornen en stekels voelen, bramenconfituur en vliersiroop proeven, stappen op klompen of een eikenboom planten, naar de zaadbol van de klit en naar vogels kijken, naar de stilte luisteren en ruiken aan de blaadjes van look-zonder-look. Om maar enkele van de 18 opdrachten te noemen.

Ondertussen was het genieten van het landschap: de meanderende Vliet, de bloeiende bermen, het frisse lentegroen aan de bomen. Ook enkele vogels lieten zich opmerken: een paar kwakende eenden op het water, een bonte specht op een boomstam, de koekoek in de verte. Het was leuk geweest, wisten de mensen na afloop te vertellen. "Verrassend en afwisselend," zei iemand. "Ik heb weer wat bijgeleerd," zei een ander. "Dat het hier in onze buurt zo mooi kan zijn!" zei een derde verwonderd. En zo heeft iedereen wel iets meegedragen van deze mooie lentewandeling in een groene omgeving.
Tekst  |  Chris De Ranter
 
 
 
 
Nestvlot Noordelijk eiland – foto  |  Pieter Van den Cruyce
Vlotten lokken visdiefjes en kokmeeuwen…
 
Elk jaar kijken we uit naar de komst van de visdiefjes, en elk jaar opnieuw zijn we in de weer om het hen naar hun zin te maken. De voorbije maanden werd er dan ook gewerkt aan de bouw van extra nestvlotten.

Net zoals vorig jaar werden de nestvlotten pas midden mei geplaatst, dit na de ervaring waarbij bleek dat de meeste kokmeeuwkoppels dan wel ergens een broedplekje gevonden hebben en er op de vlotten dus meer ruimte is voor de visdiefjes.Maar blijkbaar hebben kokmeeuwen een goed geheugen, en vrijwel meteen na het plaatsen van de nestvlotten op dinsdag 11/5 en woensdag 12/5 werden ze gekoloniseerd door kokmeeuwen.

Gelukkig zijn visdiefjes erg dapper en alhoewel ze een paar maten kleiner zijn dan kokmeeuwen hebben ze inmiddels toch hun plekje veroverd op de nestvlotten. Met 8 paartjes visdiefjes zitten we aan hetzelfde aantal zoals vorig jaar. Nu is het over enkele weken uitkijken naar de eerste jonge visdiefjes en kunnen we hopelijk nog enkele maanden genieten van deze prachtige en sierlijke vliegers, die met net gevangen visjes af en aan vliegen naar de steeds hongerige jongen.
 
 
 
 
Witgat – foto  |  Luc Meert
Kijken naar steltlopers…
 
Nu de voorjaarstrek bijna ten einde loopt, breekt er even een rustige periode aan, tot midden juli de najaarstrek weer op gang komt, het gaat dus erg snel in de vogelwereld.

In ons rivierenlandje met z’n kilometerlange dijken en waterrijke gebieden is het heerlijk vogels kijken. De voorbije maanden, weken en nu nog steeds was en is het uitkijken naar steltlopers. Zo worden tureluren, zwarte ruiters, witgatjes, oeverlopers, kemphanen, groenpootruiters, bosruiters, kleine plevieren, bontbekplevieren, kluten en steltkluten genoemd, omdat het doorgaans vogels zijn met lange poten, al geldt dat niet voor alle soorten. Ze passeerden allemaal voor onze verrekijkers en telescopen.

In de nieuwe natuur van de Rupelmondse polder was zelfs de erg zeldzame terekruiter bijzonder goed te zien. Kortom het loont de moeite om naar steltlopers te speuren en het kan bijzonder goed in de Rupelmondse polder, het Noordelijk eiland en het Zennegat. In den Battelaer is de nieuw gegraven geul van oude Zennemeander eveneens de moeite waard. Al is het voor de beginnende vogelkijker, en zelfs voor de meer ervaren vogelkijker niet altijd makkelijk om de soorten uit elkaar te houden.
 
 
 
 
Vrouw slechtvalk met jongen in nestkast kerk Sint-Amands – foto  |  Johan Huylebroeck
Een ode aan de Sint-Amandse slechtvalken
 
Op sommige plaatsen worden paartjes slechtvalken en hun kroost nauwlettend in het oog gehouden. Linn en Rik doen het bij de slechtvalken bij de oude Electrabelcentrale in Schelle, Maarten Mortier doet het bij de slechtvalken op het dak van de Kristus Koning Kerk in Antwerpen en Johan Huylebroeck doet het met de slechtvalken in de kerktoren van Sint-Amands.

Johan schreef een ode aan de Sint-Amandse slechtvalken:
Dit jaar was het hoogst gelegen hemels beddeke gedekt met fijngemalen grind en kiezels bovenin de Sint-Amandse kerktoren de gedroomde plek waar de kinderwens van ma en pa slechtvalk voor het 2e jaar op rij in vervulling ging en... hun 3 'kuikskes' het levenslicht zagen.

Hoog en droog in de kerktoren van Sint-Amands werden op de zonovergoten ochtend van 11 mei 3 kuikens in de echt verbonden met de wetenschap, hierbij nog de gegevens van die dag die zorgvuldig genotuleerd werden in het slechtvalken kind-en-gezin logboek: De toen nog pulli of met dons beklede vogels, zo goed als zeker 1 jongedame (953 gram) en haar 2 broers (689 gram en 647 gram) waren toen ongeveer 3 weken oud en, zoals toen vermoed, zouden ze ergens rond de 1e week van juni hun vleugels spreiden, het hoogtepunt dat ze de vertrouwde omgeving van de nestkast verruilen voor het grenzeloze ruime luchtsop, de eerste sprong in het ijle!

Maar... het ziet er naar uit dat hun luchtdoop wel al eens wat vroeger zou kunnen zijn! Amper 2 weken geleden werden de jongen geringd en ze groeien als kool!  Nu, we schrijven vrijdag 28 mei, zitten ze alle 3 mooi uitgedost in hun kraaknet verenpak op het aanvliegplatform voor de nestkast van de frisse lentelucht te genieten.   Je ziet ze onbevreesd naar beneden turen en overschouwen het reilen en zeilen nabij de Schelde en springen een gat in de lucht als ma of pa met een vers gevangen hapje komt aangevlogen.

Maar stilaan staan ze ook te popelen, net niet drummen van ongeduld om hun eerste sprong te wagen, mama of papa achterna. Ze zijn zich in elk geval al flink aan het opwarmen want regelmatig zie je ze hun vleugels languit stretchen en hevig klapwieken in een poging het aardse los te laten om in hogere sferen te geraken. Zeer waarschijnlijk rapen de 2 broertjes als eerste hun moed bij mekaar om hun allereerste elastiekloze bungee jump te wagen omdat ze fijner en kleiner van gestalte zijn, grote zus, die een kop groter is dan haar broers, volgt korte tijd later in hun kielzog.

Er staat ons ook dit jaar dus nog een boeiende periode te wachten. Met de gevleugelde woorden, time will fly when they are having a good time, wensen we onze jonge piloten een behouden vlucht. Het ga hen goed!
 
 
 
 
Veldleeuwerik – foto  |  Steven Roels
Teken en deel de petitie #LevendLand
 
De biodiversiteit op het platteland staat op het spel! Door een almaar intensievere landbouw verdwijnt de boerennatuur stelselmatig uit ons landschap. We zien steeds minder hagen, houtkanten, wilde hoekjes, natuurlijke graslanden en kruidenrijke akkerranden.
Daardoor boert de biodiversiteit ferm achteruit, de typische akkerflora is bijna verdwenen, het insectenleven is meer dan gehalveerd en de akker- en weidevogels zijn erg zeldzaam geworden.

Natuurpunt vraagt aan de Vlaamse regering…
Hervorm het  landbouwbeleid zodat biodiversiteit op akkers en weilanden terug ruimte krijgt. Dit jaar beslist de regering over het landbouwbeleid voor de volgende 7 jaar. Wij willen een duurzamer landbouwbeleid dat natuurinclusieve landbouw mogelijk maakt. We vragen meetbare en handhaafbare randvoorwaarden en degelijke ecoregelingen. Zodat landbouwers de handvaten krijgen om de boerennatuur weer te herstellen.
En belangrijk, dit is een positieve campagne. Niet tegen de boeren, maar voor een ander beleid dat landbouwers de kans geeft om te boeren met ruimte voor natuur.

  Natuurpunt  |  teken de petitie 


Alvast 25.000 maal bedankt, samen redden we de boerennatuur!
  Annelies Jacobs van Natuurpunt Studie legt in 2 minuten uit waarom we het doen ... 

 
 
 
 
Stem de wandeling 'Steenbakkerstunnels herontdekt' tot wandeling van het jaar.
 
De Rupelstreek telt meer dan 50 tunnels onder de verbindingswegen. Het zijn unieke relicten uit het steenbakkerijverleden. Door de tunnels werden klei en gedroogde bakstenen vervoerd met paard en kar of met kleine locomotiefjes tussen de kleiputten, de machinehallen en de ovens langs de Rupel. Van vele tunnels zijn bovengronds nog de muurtjes bewaard langsheen de weg. Ze zijn eerder onopvallend maar wel zo uniek in het landschap dat deze wandeling ze graag in de kijker zet. Onderweg biedt ze ook een beeld van de 400 jaar steenbakkerijnijverheid die de Rupelstreek, het landschap en zijn bewoners getekend heeft.

De wandeling: Steenbakkerstunnels herontdekt dingt dit jaar mee naar de titel: Mooiste wandeling van de provincie editie 2021.Stem de Wandelroute Steenbakkerstunnels herontdekt tot de Wandeling van het Jaar 2021!

De Wandelbrochure kan afgehaald worden in de gemeentehuizen van gemeenten Boom, Niel en Rumst, in het kantoor van Toerisme Rupelstreek, in Natuur.huis de Paardenstal en bij Regionaal Landschap Rivierenland.

 Stem nu ! 
 
 
 
 
foto |  Man kerkuil verlaat al vroeg in de avond de nestkast
Camera’s Beleef de lente actief
 
De camera’s van Beleef de lente zijn weer actief en laten je kijken naar broedende vogels. Camera’s die kijken naar nesten en nestkasten en ook in de nestkasten. Behalve live beelden zijn op www.beleefdelente.nl ook korte filmpjes met de hoogtepunten te bekijken. Per vogelsoort wordt een weblog bijgehouden, waar door een deskundige duiding gegeven wordt bij de beelden. Beleef de lente is een project van Vogelbescherming Nederland.

 www.beleefdelente.nl
 
lijn.gif
 
Natuurfietszoektocht langs de SIGMA-gebieden
 
Natuurpunt Klein-Brabant organiseert een natuurfietszoektocht in en langs de Sigma-overstromingsgebieden van Bornem-Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Er wordt ook heel wat informatie in de folder verstrekt over het belang van de overstromingsgebieden en het klimaat wat dan ook past in het SPARC-verhaal. Een mooie activiteit om met de familie en/of vrienden te doen tijdens deze zomer.

Een deelname formulier kan je ophalen in de herberg Oud Tolhuis, Tolhuisstraat 333 Schelle.
Parkeren kan vlakbij op de parking op de Rupeldijk of op de parkeerstroken, einde Tolhuisstraat.
 
 
 
 
Kleurenflyer Ontdek de natuur in de Kleiputten Terhagen nodigt uit!
 
Natuurpunt nodigt je uit voor een heerlijke en leerrijke wandeling in de Kleiputten Terhagen. Je wandeling start aan de mooi gerestaureerde muur van Steenbakkerij De Beuckelaer aan de Kardinaal Cardijnstraat of aan de oude Hoogstraat.

Met die flyer hopen we ook om mensen te overtuigen om lid te worden van Natuurpunt. We hebben een flinke voorraad flyers, en als je wil helpen, om de flyer te verdelen bij vrienden en familie, laat het dan even weten.  
 
TOP