Rupelbericht

 
logo.gif
webversie | uitschrijven
Rupel.bericht
25  augustus 2023
 
 
 
 
 
 
merel in meidoornstruik - foto  |  Steven Roels
Behaag..natuurlijk 2023!
 
Het aanplanten van streekeigen bomen en struiken, het plaatsen van bijenhotelletjes en het blijvend promoten om onze tuinen vogel- en dus ook bijen- en vlindervriendelijker in te richten heeft zonder twijfel enorm veel leven in grote en kleine tuinen gebracht. Behaag..natuurlijk biedt je opnieuw de kans om tegen een voordelige prijs haagplanten, struiken, fruitbomen, gevelplanten en bijenhotelletjes aan te kopen.

Meer info  bit.ly/behaag-rupel

Hoe bestellen?

Woon je in gemeenten Boom, Hemiksem, Niel en Schelle

Bestellen kan tot 25 oktober via het online formulier  |  bit.ly/behaag-rupel-bestel
Je schrijft het totaalbedrag over op rekening BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek met vermelding  |  Behaag 2023 + naam gemeente en naam besteller.
opmerking  |  Je bestelling is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen.


Woon je in gemeente Rumst

Bestellen kan tot 25 oktober via het online formulier www.rumst.be/behaag
Betaling op rekening BE31 0682 4337 5855 met vermelding: Behaag 2023, samen met de naam en adres besteller. Je bestelling is definitief na ontvangst van de betaling.


Wanneer kan je je bestelling afhalen?

Vrijdag 24 november
  • Gemeente Boom: Ecohuis ’t Kleibrood, ’s Herenbaan, 129, van 10u30 tot 12u30
  • Gemeenten Niel/Schelle: parking gemeen¬tehuis, via Leopoldstraat, van 15u tot 16u
Zaterdag 25 november
  • Gemeente Hemiksem, gemeentemagazijn, G. Gilliotstraat 50, van 10u30 tot 11u
  • Gemeente Rumst, gemeentemagazijn Korte Veerstraat 43 Terhagen, van 12u tot 15u
 
 
 
 
Stem 3-verenwandeling tot mooiste wandeling van het jaar!
 
In het Rupel.blad juli 2019 werd de 3-verenwandeling gepromoot als Wandeltip, sindsdien organiseren we elk jaar een 3-verenwandeling. Een wandeling waarbij we optimaal gebruik maken van de veren over de Rupel en de Schelde en waarbij we langs het Noordelijk eiland, de Scheldeschorren van de Notelaar, de Rupelmondse kreek en de polders van Kruibeke wandelen, met een prachtig zicht op de Rupel en de Schelde.

Nu, 4 jaar later wordt de 3-verenwandeling door Toerisme Rupelstreek ingediend om mee te dingen naar de titel: Wandeling van het jaar 2023 in de provincie Antwerpen. Iets waar we bijzonder trots op zijn en mee willen helpen om die titel te behalen.

Belangrijk om weten is dat het veer Wintam/Rupelmonde in de maanden april, mei en juni enkel vaart tijdens de weekends en op feestdagen. In de maanden juli en augustus alle dagen.

Ook jij kan helpen om de 3-verenwandeling tot mooiste wandeling te kronen. Stemmen kan tot eind augustus op de website  www.wandelingvanhetjaar.be
 
 
 
 
De Paardenstal  -  foto  |  Steven Roels
Welkom in Natuur.huis de Paardenstal
 
Nog tot eind september is Natuur.huis de Paardenstal elke zondag open van 14u tot 18u en eveneens op zaterdag mits er vrijwilligers beschikbaar zijn.

Natuur.huis de Paardenstal ligt aan de Boomsestraat 221 Niel-Hellegat en is ook bereikbaar via het wegje achter de huizen Boomsestraat, parking inrijden t.h.v. huisnummer 266. Of vanaf de Rupeldijk de wandelknooppunten 154 en 153 volgen.

Vanaf het Natuur.huis de Paardenstal kan je een wandeling maken in het gebied Walenhoek. Achteraf kan je iets drinken in het natuur.huis.


info  |  0486/105.080 of info@natuurpuntrupelstreek.be
 
 
 
 
Opruimen maaisel perceeltjes Walenhoek in 2022 – foto  |  Erik De Keersmaecker
dinsdag 29 en woensdag 30 augustus
Jaarlijks natuurbeheer Walenhoek
 
Volgende week wordt er gewerkt in Walenhoek, maandag starten we met het maaien van enkele perceeltjes in het pioniersbos. Dinsdag en woensdag wordt er gewerkt aan het opruimen van het maaisel. Op die manier geven we voorjaars- en zomerbloeiers volop kansen om te groeien en te bloeien.

afspraak  |  9u  |  Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221, Niel-Hellegat, we werken telkens tot 12u

Heb je enkele uurtjes tijd om te helpen, stuur vooraf een berichtje: carinewils@outlook.com
 
 
 
 
Vogels kijken Noordelijk eiland 5/8/2023 – foto  |  Nel De Backer
zaterdag 2 september
Vogels kijken aan het Noordelijk eiland
 
Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel maken elke eerste zaterdag van de maand een vogelkijkwandeling rond het Noordelijk eiland. De wandelafstand bedraagt 4 km, het tempo is dus laag en men krijgt dan ook ruim de tijd om de vogels te bekijken.   

afspraak  |  8u50  |  Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat, Schelle, veerboot 9u en terug om 12u.
Meld vooraf je deelname  debacker-vanlinden@telenet.be
 
 
 
 
Meerkoet met nestmateriaal – foto  |  Fons Van den heuvel
zondag 3 september
Nazomer in de Kleiputten Terhagen
 
We wandelen in de vroegere kleiputten tussen Terhagen en Reet, waar de natuur haar gang is kunnen gaan nadat de kleiontginning er tientallen jaren geleden werd stopgezet. We genieten van enkele unieke plekjes en hopelijk van heerlijk nazomerweer.

afspraak  |  10u  |  poort NV De Beukelaer, Kardinaal Cardijnstraat, Terhagen (parking vlakbij rotonde einde Kapelstraat)
meebrengen  |  verrekijker, fototoestel, evt. loupe, hoge wandelschoenen of laarzen (zeker bij nat weer)
Meld vooraf je deelname  |  SMS naar 0475/371473 of mail naar: mdmaesen@gmail.com
Organisatie  |  Natuurpunt kern Boom/Rumst
 
 
 
 
Tijgerspin – foto  |  Alex Buelens
vrijdag 8 september
Voordracht over spinnen
 
Rararara... Zij zien jou - wij hen niet... Ze zijn het ganse jaar door overal aanwezig, ook in onze huizen, als ongewilde en door menige huisvrouw gevreesde medebewoners. Van veraf lijken ze verschrikkelijke monsters - van dichtbij en nader bekeken zijn ze zeer aaibaar en onze liefste huisvrienden, die op een biologische manier de natuur en onze woning leefbaar houden, wil je er meer over weten?  
 
Arachnofielen, arachnofoben en zij die iets meer wensen te weten over deze "verguisden" van de natuur worden verwacht in Natuur.huis de Paardenstal.

afspraak  |  20u  |  Natuur.huis de Paardenstal, Boomsestraat 221 Niel-Hellegat
info en graag vooraf aanmelden  | wyckmansgie@gmail.com
 
 
 
 
Watervallen van Kruibeke – foto  |  Erik De Keersmaecker
zaterdag 30 september
Fietsen langs SIGMA-gebieden en de Watervallen van Kruibeke
 
Tijdens deze leerrijke fietstocht ontdek je wat het Sigmaplan inhoudt. Met de SIGMA-gebieden in de cluster Bornem, met de ontpoldering van het Groot Schoor en de toekomstige inrichting van de Oudbroek/Schellandpolder als overstromingsgebied als eerste blikvangers.

Aan de overkant van de Schelde fietsen we voorbij het Schouselbroek, eveneens een toekomstig overstromingsgebied tot aan de kolossale watervallen van Kruibeke, die op dat moment volop Scheldewater lozen in het Sigmagebied de Polders van Kruibeke. Verwacht je aan een mix van natuurbeleving en sportieve beweging, met oog voor klimaatverandering, waterveiligheid en economie.

Start en einde fietstocht Natuur.huis de Paardenstal in Niel, waar we achteraf kunnen nagenieten van een drankje en een hapje.

afspraak  |  13u45  |  Natuur.huis de Paardenstal - Boomsestraat 221, Niel, ook bereikbaar via het wegje achter de huizen Boomsestraat, of de veerboot van 14u30 aan de Rupel, einde Tolhuisstraat Schelle.  
inschrijven  |  stort 10 euro op rekening BE70 0013 5986 4925 van Natuurpunt Rupelstreek, met als mededeling  |  Fietstocht Sigmagebieden 30/9/2023
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 15 deelnemers , meld dus vooraf je deelname aan  | 
Jan de Bock - jan.wa.de.bock@googlemail.com
 
 
 
 
woensdag 6 december
Begijn Le Bleu – Kijk!
 
Met ‘Kijk!’ brengt Begijn een nieuwe voorstelling over de kick van het vogelspotten. Hij heeft het over de machtige levenswijze van vogelsoorten zoals de rietzanger, de gierzwaluw en de raaf. Het is een avondlange vogeltrek van het zuiden tot ons eigen land, waar blauwe reigers als zen-monniken geduldig wachten om hun slag te slaan.

afspraak  |  20u  |  Gemeentehuis Schelle Fabiolalaan 55 , 2627 Schelle
prijs  |  Basistarief 12 euro - -26 j 10 euro
info  cultuur@ivebica.be  -  03 871 98 24

  koop tickets  
 
 
 
 
Laatvliegers verlaten Nielse kerkzolder steeds vroeger
 
Al ruim 20 jaar lang volgen vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek het wel en wee op van een kolonie laatvliegers die de kerkzolder van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Niel gebruiken als kraamkolonie. Onder meer door het tellen van de uitvliegende laatvliegers en tijdens noodzakelijke herstelwerken aan het dak van de kerkzolder, de medewerkers van de Kerkfabriek en de aannemer er attent opmaken om de in- en uitvliegopeningen van de vleermuizen open te houden.

Een blik op de website: www.waarnemingen.be van Natuurpunt toont onze waarnemingen sinds 2003 en tevens een trend, die aantoont dat de laatvliegers steeds vroeger de kerkzolder verlaten.
Sinds 2021 maakt de telling van de laatvliegers op de Nielse kerkzolder deel van het project Meetnetten, een samenwerking tussen het Instituut Natuur en Bosonderzoek (INBO), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt Studie, waarbij tijdens 2 telmomenten uitvliegende laatvliegers worden geteld.
 
Op 6 juni 2021 telden we 51 uitvliegende laatvliegers tijdens het eerste telmoment, tijdens het 2de telmoment op 20 juli werden toen 76 laatvliegers geteld. Op 13 juni 2022 werden 45 laatvliegers geteld tijdens het eerste telmoment, tijdens het 2de telmoment op 18 juli werden 78 laatvliegers geteld.
 
Dit jaar werden 57 uitvliegende laatvliegers geteld tijdens het eerste telmoment op 13 juni. De verwachtingen waren dus hooggespannen voor het 2de telmoment op dinsdagavond 1 augustus. Met slechts 33 uitvliegende laatvliegers was het resultaat echter verrassend laag. Blijkt dus dat het merendeel van de laatvliegers op dat moment de kerkzolder reeds had verlaten.

Naar de reden waarom de laatvliegers steeds vroeger de Nielse kerkzolder verlaten en waar ze naartoe trekken is het voorlopig gissen, trekken ze met de hele groep naar een andere plek waar meer potentiële prooien aanwezig zijn of verspreiden ze zich in kleine groepjes of zelfs individueel?
tekst  |  Erik De Keersmaecker –  foto  |  Raymond De Smet
 

 
 
 
Visdiefjes broedeilandje noordplas Noordelijk eiland - foto  |  Pieter Van den Cruyce
Laat broedgeval visdiefjes op het Noordelijk eiland
 
Een vogelkijkwandeling rondom het Noordelijk eiland levert momenteel nog steeds schitterende beelden op van jagende visdiefjes. Visdiefjes zijn bijzonder sierlijke vogels, die vanaf midden april terugkeren vanuit de overwinteringsgebieden langs de kusten van West-Afrika. Na het broedseizoen, ergens eind juli, begin augustus vertrekken ze opnieuw naar het zuiden.

Momenteel zitten er nog steeds 2 paar visdiefjes op het Noordelijk eiland, een paar met 3 vliegvlugge jongen die elke dag naar het zuiden kunnen vertrekken en een 2de paartje met jongen, die inmiddels ruim 2 weken oud zijn. Als alles goed gaat kunnen we nog enkele weken genieten van deze prachtige vliegers.

2023 was trouwens een prima broedseizoen voor de visdiefjes op het Noordelijk, met een totaal van 8 broedpaartjes en 17 jonge visdiefjes.
tekst  |  Erik De Keersmaecker
 
 
 
 
Opnieuw formidabel broedsucces voor oeverzwaluwen in de Kleiputten Terhagen
 
De voorbije maanden woonde er opnieuw een grote kolonie oeverzwaluwen in de Kleiputten Terhagen, met 376 getelde nesten zelfs één van de grootste kolonies in de Lage Landen.

In tegenstelling tot de andere zwaluwensoorten zoeken oeverzwaluwen niet het gezelschap van de mens op. Hoge, steile en onbegroeide wanden zijn een absolute voorwaarde voor de oeverzwaluw om tot broeden te komen. In die wanden schrapen ze met hun snavel een gang uit met een diepte van ruim een halve meter. 

Bij gebrek aan natuurlijke oeverwanden langs rivieren zijn oeverzwaluwen elk jaar opnieuw afhankelijk van tijdelijke wanden, in de Rupelstreek voornamelijk steile wanden van oude of nieuw gegraven kleiputten.

In 2019 streek de kolonie voor het eerst neer een oude kleiput langs het Keibrekerspad en sindsdien gaat het aantal broedparen er elk jaar in stijgende lijn. De steile wanden in die oude kleiput zijn dan ook ideaal voor een geslaagde broedperiode, ze zijn praktisch loodrecht en de nestgangen zijn onbereikbaar voor predatoren. Bovendien vormen de oude baggervijvers in het natuurgebied Kleiputten Terhagen een ideaal jachtgebied voor de oeverzwaluwen.

Net zoals de andere zwaluwensoorten zijn het trekvogels die in Afrika overwinteren. De meeste oeverzwaluwen zijn inmiddels op weg naar de overwinteringsgebieden in zuidwest Afrika, dat doen ze in groepen die soms erg groot kunnen zijn, samen trekken is immers veel veiliger dan alleen.

Hoeveel oeverzwaluwen we volgend jaar gaan terugzien hangt voornamelijk af van de hoeveelheid neerslag er valt in de westelijke Sahel, waar ze tijdens de najaar- en opnieuw tijdens de voorjaartrek doorvliegen. Hoe groter de hoeveelheid neerslag er valt in de periode maart-oktober, voorafgaand aan de winter, hoe groter de populatie tijdens het volgende broedseizoen.
 
tekst  |  Erik De Keersmaecker – foto  -  oeverzwaluw  |  Luc Meert
 
TOP