Hugo Willocx

Vleermuizenwerkgroep Vlaanderen

De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt bestudeert en beschermt vleermuizen. Wil jij ook graag vleermuizen leren kennen, tellen of beschermen? Stuur dan een mailtje naar vleermuizen@natuurpunt.be

Waarom lid worden?

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang jouw wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Nieuws
20 december 2018
Natuurbericht
Ingekorven vleermuis

Natuurpunt meet temperatuur en luchtvochtigheid in forten om overwinterende vleermuizen beter te beschermen

Vleermuizen baden in een aura van mysterie: het zijn de enige vliegende zoogdieren, ze gebruiken echolocatie om zich te oriënteren en hebben een verschillend zomer- en winterverblijf. Aan dat winterverblijf stellen ze hoge eisen inzake temperatuur en luchtvochtigheid. In samenwerking met het INBO brengt Natuurpunt de omstandigheden van enkele populaire overwinteringsplaatsen gedetailleerd in kaart met dataloggers. Op basis van die gegevens worden gerichte maatregelen genomen om de bedreigde soortgroep meer kansen te bieden.

Nieuws
24 augustus 2018
Natuurbericht

Vleermuizenonderzoek onthult geheimen van grootste kraamkolonie van Vlaanderen

De voorbije maanden onderzocht de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, met steun van de provincie Antwerpen, de grootste kolonie vleermuizen van Vlaanderen, in Herentals. 10 Ingekorven vleermuizen werden gezenderd en op de voet gevolgd, met behulp van lichtgevoelige camera’s, batdetectoren en zelfs een vliegtuigje. Het unieke onderzoek levert belangrijke inzichten die kunnen leiden tot een betere bescherming van deze kolonie, en van de soort in het algemeen.

Nieuws
10 april 2018
Natuurbericht
Vale vleermuis

33 miljoen jaar oude vleermuisresten opgegraven in Boutersem

Het gaat om de Myotis belgicus, zo genoemd omdat de soort voorlopig alleen nog maar in België gevonden werd. De vondst brengt nieuwe inzichten over hoe en wanneer de enorme diversiteit aan vleermuissoorten ontstond.

TOP