Vleermuizenwerkgroep

De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt bestudeert en beschermt vleermuizen. Wil jij ook graag vleermuizen leren kennen, tellen of beschermen? Stuur dan een mailtje naar vleermuizen@natuurpunt.be.

Vragen over vleermuizen?

Problemen met vleermuizen? Vragen over vleermuizen in huis?

Hiervoor kan je terecht op de Vlaamse infolijn via het gratis nummer 1700, of op de website van het Agentschap van Natuur en Bos.

Zieke of gekwetste vleermuis gevonden?

Hiervoor contacteer je best een Vogelopvangcentrum of het gespecialiseerde vleermuizenopvangcentrum in Geel.
De Laatvlieger, Koeneind 13, 2440 Geel, 014/59 26 26 of kris.boeckx@vleermuizeninfo.be

Weetjes over vleermuizen

Structuur van de werkgroep

Voorzitter: Kris Boers
Secretaris: Daan Dekeukeleire
Penningmeester: Alex Lefevre
Redactie Chiropcontact: Daan Dekeukeleire, René Janssen, Bob Vandendriessche, Joost Vandenberge, chiropcontact@natuurpunt.be

Provinciale structuur en plaatselijke werkgroepen

Contactpersoon Natuurpunt

Wout Willems - Coxiestraat 11, 2800 Mechelen - 015-29 72 68 - wout.willems@natuurpunt.be

Jongeren

Wie jonger is dan 25 en interesse heeft in vleermuizen, kan ook contact opnemen met de vleermuizenwerkgroep van JNM.

  • JNM | Kortrijksepoort 192 | 9000 Gent | 09-223 47 81 | www.jnm.be

Ontstaan en werking van de werkgroep

Het vleermuizenonderzoek in Vlaanderen ging ergens in de jaren '70 van start onder impuls van enkele individuele amateur-veldbiologen. Hun onderzoek werd van meet af aan gekoppeld aan een beschermingsbeleid, wat in 1974 leidde tot het eerste vleermuizenreservaat in de ondergrondse mergelgroeven van Zichen-Zussen-Bolder. 

De grote interesse voor deze dieren leidde tot de oprichting van een vleermuizenwerkgroep in 1979. Met de uitgave van allerlei educatief materiaal werden de nodige financiële middelen vergaard om objecten - vooral ijskelders - in te richten. 

Sinds het begin van de jaren ’80 werd een belangrijke stap gezet in de bescherming van vleermuizen door het veranderen van de beeldvorming rond deze dieren. De diepgewortelde vooroordelen tegenover vleermuizen geraken stilaan uit de wereld. 

De werkgroep telt momenteel een 150-tal medewerkers die over heel Vlaanderen verspreid zijn. Veeleer functioneert de vleermuizenwerkgroep als een koepelwerkgroep voor allerlei activiteiten i.v.m. vleermuizen, want verschillende actieve leden komen uit diverse andere Vlaamse natuurverenigingen. De activiteiten van de werkgroep beperken zich niet langer tot educatieve activiteiten en ook het beschermingswerk is uitgebreid tot het ophangen van vleermuizenkasten, de opvang van in hun winterslaap verstoorde vleermuizen, inrichting van kerkzolders en het oplossen van problemen met vleermuizen in bewoonde huizen. Voorts staat de groep in voor de wintertellingen van vleermuizen en wordt zomeronderzoek verricht met behulp van vleermuisdetectoren. 

De leden houden zich nu vooral bezig met: 

  • wintertellingen
  • zomeronderzoek: bat-detectoronderzoek ,monitoring en inventarisatie
  • vleermuiswandelingen en -voordrachten

Zo toonden de wintertellingen op overtuigende wijze het belang van diverse forten aan, zodat zij volledig of gedeeltelijk beschermd werden. Momenteel zijn er in geheel België meer dan 200 vleermuizenreservaten ingericht, gaande van ijskelders, mergelgroeven, forten, grotten tot ondergrondse steengroeven. Het zijn hoofdzakelijk overwinteringsplaatsen hoewel hoe langer hoe meer ook aandacht wordt gegeven aan kraamkolonieplaatsen. 

Sedert 1998 is de vleermuizenwerkgroep officieel erkend als lid van de ‘Chiroptera Specialist Group’ van het de International Union for Nature Conservation ofwel de Wereldunie voor Natuurbehoud (IUCN) en wordt het belang van de Belgische vleermuispopulaties internationaal erkend. Het is trouwens de enige werkgroep in Vlaanderen die dergelijke eer te beurt viel!

Chiropcontact: tijdschrift voor vleermuizenliefhebbers

Chiropcontact is het tijdschrift van de Vleermuizenwerkgroep. Het wordt 3 maal per jaar digitaal verspreid onder leden en sympathisanten. Chiropcontact verschijnt op 15 februari, 15 juni en 15 november.
Abonneer je.

Artikels en aankondigingen kunnen worden doorgestuurd via  chiropcontact@natuurpunt.be. Deadline voor het insturen van artikels en aankondigingen: telkens 1 maand voor de publicatiedatum.

Publicaties

Er zijn heel wat rapporten en eigen publicaties over vleermuizen beschikbaar. Je kan ze allemaal terugvinden in onze publicatiedatabank.

  • www.eurobats.org: Engels; wetgeving aangaande de bescherming van de Europese vleermuizenpopulatie

Activiteiten

Dit voorjaar en deze zomer worden verspreid over Vlaanderen 6 cursussen georganiseerd over vleermuizen. De cursussen zijn gericht op natuurgidsen en geïnteresseerden. Voorkennis over vleermuizen is niet nodig.

Op deze cursus maak je kennis met de ecologie van onze Belgische vleermuizen, en dit onder begeleiding van vrijwilligers van de vleermuizenwerkgroep. Daarnaast leer je de kneepjes van het gebruik van een batdetector - een apparaat dat de ultrasone vleermuissonar omzet in hoorbare geluiden - alsook de basis over hoe je de verschillende soorten vleermuizen van elkaar kan onderscheiden aan de hand van deze geluiden.

 

De cursussen gaan door in:

- 27/04/2018 en 25/05/2018, Neerpelt

- 04/05/2018, Diksmuide

- 18/05/2018 en 01/06/2018, Mechelen

- 25/05/2018 en 01/06/2018, Lummen

- 08/06/2018 en 15/06/2018, Gent: helaas volzet

- 25/06/2018 en 14/08/2018, Deinze

TOP