De natuur heeft geen politieke kleur. We roepen daarom alle politieke partijen op om zich in te zetten voor natuurherstel. Want kiezen voor natuurherstel is de slimste oplossing om de gigantische uitdagingen op vlak van klimaat, biodiversiteit en gezondheid aan te pakken. En de wetenschap is duidelijk, het is nu of nooit.

Hoe staan de Vlaamse partijen tegenover onze kerneisen?

Bekijk het kieskompas

Hoe staat de bevolking tegenover natuurherstel?

Natuurherstel is levensbelangrijk voor iedereen. En het draagvlak is groot: 82% van de Belgen is voor meer natuurherstel en 1 miljoen Europeanen tekenden de petitie voor een sterke natuurherstelwet. En op het terrein hebben de we al bewezen dat natuurherstel echt werkt, bijvoorbeeld om ons te beschermen tegen droogte en overstromingen. 

Onze kerneisen voor meer en betere natuur

Vlaanderen investeert dubbel zoveel in natuurherstel

Investeren in meer natuur is een slimme investering. De voordelen voor het klimaat, de biodiversiteit en onze gezondheid zijn immers gigantisch. Elke geïnvesteerde euro levert er 8 op. Als we nu investeren, profiteren de volgende generaties daar decennialang van.

Op 30% van het Vlaamse grondgebied wordt de natuur beschermd

Binnen de Verenigde Naties en Europa is België overeengekomen om 30% van het land voor te behouden voor natuur en 10% strikt te beschermen. Dat is een minimum om het massale verlies aan biodiversiteit af te remmen. Er zijn concrete actieplannen en middelen nodig om die 30% te halen. 

10% van onze Noordzee wordt marien reservaat

Op papier is 30% van ons deel van de Noordzee natuurgebied, maar in de praktijk wordt heel het zeegebied ernstig verstoord door menselijke activiteit. Als België 10% afbakent als marien reservaat zonder menselijke activiteit, kan het bodem- en waterleven zich daar herstellen.

Vlaanderen herstelt 30.000 hectare natte natuur

In Vlaanderen is 75% van de natte natuur (‘wetlands’) verdwenen sinds 1950. Gelukkig kunnen we nog 147.000 hectare herstellen. Herstelde valleien met meer overstroombare natuur kunnen het water opvangen en vasthouden en ons zo beschermen tegen droogte en overstromingen.

Vlaanderen schrapt jaarlijks 2000 hectare slecht gelegen bouwgrond

Elke dag verdwijnt 3,5 hectare extra open ruimte onder het beton en we staan nu al in de top drie van meest verharde oppervlakten van Europa. De opgave: 2.000 hectare per jaar schrappen, vooral in overstromings- en waardevol natuurgebied. Daarnaast: voor elke 1m² verharding moeten we 2m² ontharden. 

Agro-ecologie wordt het businessmodel van het landbouwbeleid

Er is nood aan een nieuw, toekomstgericht landbouwbeleid dat landbouwers duurzaam en rendabel laat boeren binnen de draagkracht van het milieu. Met een kleinere veestapel en subsidies voor agro-ecologische landbouw kunnen we de omslag maken en onze omgeving beschermen.

De -55% reductie van de broeikasgasuitstoot wordt begroot en gehaald

De federale staat en het Vlaams gewest werden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid. Het Hof van Beroep legde een verplichte broeikasgasreductie van 55% tegen 2030 op (ten opzichte van 1990). De regeerakkoorden moeten concrete plannen en budgetten bevatten om dat doel te halen.

Verkiezingen

Vlaams, federaal en Europees

Verkiezingen

Lokaal en provinciaal

Nieuws over natuurherstel

Hart aan het werk

Afbeelding
Natuurhart
Natuurpunt

Een groot natuurhart reist door Vlaanderen

Zo zetten vele natuurliefhebbers de natuur weer in het hart van onze samenleving. 

Bekijk alle acties 

Voor vrijwilligers

Ben je vrijwilliger bij Natuurpunt en wil je deze campagne ook mee versterken? Hier vind je alle info en het campagnemateriaal 

Afbeelding
Getuigenis Mirte
Mirte Verlinden

“Ik kan me de laatste zomer zonder hittegolf niet herinneren. En als die waterbom in Wallonië ons niet wakker schudt, wat dan wel?”

Als de waterbom van 2021 op Vlaanderen was gevallen, had dat ons 8 miljard euro gekost.

Mirte, 19 jaar
Afbeelding
Getuigenis Dorien
Dorien Wendelen

“Ik wil voor mijn kinderen zuivere lucht, proper water en genoeg natuur om in te spelen. Natuur op wandelafstand zou evident moeten zijn. Dat dokters tegenwoordig een portie natuur voorschrijven, lijkt mij een duidelijk signaal.” 

Drie miljoen Vlamingen hebben geen toegang tot natuur op wandelafstand van hun woning.
 

Dorien, 36 jaar
Afbeelding
Getuigenis Jens
Jens De Laet

“Ik maak me zorgen dat er zoveel dieren en planten uit ons landschap verdwijnen. Vooral onze insecten. Als we die kwijtspelen, zakt het hele ecosysteem in elkaar. En ook onze voedselproductie.”

28% van de dieren en planten in Vlaanderen zijn met uitsterven bedreigd.
 

Jens, 30 jaar