Viersels Gebroekt
Leo Vaes

Kleine Netevallei - Viersels gebroekt - Steenbeemden

Grobbendonk, Lier, Nijlen, Ranst, Zandhoven, Viersel
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
De Kleine Nete ontspringt op de grens van de provincies Antwerpen en Limburg. Vervolgens stroomt ze door de Kempen tot Lier waar ze samenvloeit met de Grote Nete en de Beneden-Nete vormt. De slingerende, oerkempense rivier bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, venige moerassen en mysterieuze broekbossen. De vallei is doorspekt met tal van zijriviertjes.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk voor wandelaars. Laarzen of stevig schoeisel aan te raden. Honden welkom, aan de leiband.

 Top

Beschrijving van het gebied

Langs de Kleine Nete liggen een heel aantal natuurparels, waaronder de Steenbeemden en het Viersels Gebroekt. De vroegere vloeibeemden herbergen zeldzame dieren en planten van waterrijke gebieden. In het deelgebied 't Zomerklokje groeit de plant met dezelfde naam, die wat gelijkt op een sneeuwklokje en erg zeldzaam is.

 Top

Bauwe reiger

Dieren en planten

De Netevallei is een thuis voor watervogels, zoals wintertaling en blauwe reiger. Je vindt er ook planten die graag groeien op heel natte plaatsen langs kleine rivieren, zoals bijvoorbeeld moesdistel en lange ereprijs.

Het gebied herbergt zo nog populaties van een heel aantal zeldzame soorten zoals rivierdonderpad, beekprik, blauwborst, nachtegaal, bever, zomerklokje, moeraskartelblad.

 Top

Natuurbeheer

Het systeem van vloeibeemden is een oude landbouwtechniek, waarbij hooilanden langs rivieren regelmatig bevloeid worden met vruchtbaar makend rivierwater. De bevloeiing zorgde voor een hogere hooiopbrengst. Dit systeem raakte echter in onbruik. In de tweede helft van de vorige eeuw werd de Kleine Netevallei gekanaliseerd en de verbinding tussen de rivier en de hooilanden verbroken. Daardoor werd het voor talrijke planten en dieren erg moeilijk om te overleven in de Kleine Netevallei. Natuurpunt De Wielewaal probeert sinds 1985 door aankoop en beheer de rijke biodiversiteit van vroeger te herstellen. In de Steenbeemden grazen galloway- en aubracrunderen, die door hun graasgedrag het landschap open houden.

In het kader van LIFE Kleine Nete zijn er verschillende maatregelen gepland om zo Europees bedreigde habitats en soorten terug kansen te geven in de vallei van de Kleine Nete. Daarnaast trachten we via deze maatregelen ook de connectiviteit tussen de verschillende habitatrichtlijngebieden in de Kempen te versterken. Lees meer.

 Top

Verder wandelen

Wil je nog verder wandelen, dan serveert het wandelnetwerk Kempense Netevallei van de provincie Antwerpen 340 kilometer wandelplezier. De wandelkaart kan je verkrijgen bij toeristische diensten aan 8 euro. Volgend natuurgebied ligt binnen hetzelfde wandelknooppuntennetwerk:

Vallei van de Grote Nete

 Top

 

Steun LIFE Kleine Nete

In dit gebied loopt momenteel een LIFE-project. Lees er meer over.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.50km

Kleine Netevallei - Viersels gebroektpad

6.10km

Kleine Netevallei- Steenbeemdenpad

Volg de knooppunten START-89-80-81-69-92-91-79-75-77-76-75-74-START
1.50km

Kleine Netevallei - Goorpad

Horeca

  • Taverne 't Badhuis, Emblemsesteenweg 73, Kessel

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Kleine Netevallei verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Marc Vermylen, 03-481 94 79, http://www.natuurpuntdewielewaal.be/

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.