De mooiste heidegebieden

Icon
Icoon - natuurgebied

Hoe schoon op de wereld

de zomerse hei

Nog maar een eeuw geleden was het grootste gedeelte van de arme, hoger gelegen zandbodems in Vlaanderen bedekt met heide. Nu is 95% van dit vroegere cultuurlandschap verdwenen, maar op de zandgronden in de Antwerpse en Limburgse Kempen vinden we nog heide terug, perfect om uren door te struinen. Ontdek hier de 10 mooiste heidegebieden van Vlaanderen.

Waarom zet Natuurpunt zo hard in op heideherstel?

Waarom vormt Natuurpunt soms bos om naar heide?

Omdat dit kwetsbare natuurtype enorm onder druk staat. In Vlaanderen ging 95% van onze heidegebieden verloren, en blijven slechts een paar snippers over. Nochtans is 13% van onze planten en dieren er afhankelijk van. Daarom probeert Natuurpunt dit natuurtype, dat vooral voorkomt in West-Europa en op wereldschaal bijzonder is, te herstellen.

Lees meer over heideherstel