Natuurbeleid

Natuurorganisaties doen bier-stunt in Brussel om Europese natuurwetten te behouden

01 juni 2016

Iedereen die met het Europese natuurbeleid betrokken is, weet dat de Vogel- en Habitatrichtlijn aan een fitnesscheck onderworpen zijn en dat daar binnenkort een besluit over valt. Maar de Europese Commissie doet er alles aan om de fitnesscheck vooral niet in het programma van de Green Week, de belangrijkste Europese natuurbeleidsweek die deze week startte, op te nemen.

Natuurbeleid

Wie krijgt IHD-overleg weer op de sporen?

01 juni 2016

Het IHD-proces zit helemaal in het slop. Boerenbond voorzitster Sonja De Becker vindt het nuttig om (nog eens) te dreigen met opstappen, als de Boerenbond zijn zin niet krijgt. Een regelgeving die moet zorgen voor meer natuur wordt door de Boerenbond aangegrepen om het huidige natuurvernietigende landbouwmodel nog sterker juridisch te verankeren en financieel te ondersteunen.

Natuurbeleid

“Groennorm” inschakelen in groenblauw netwerk

01 juni 2016

De ‘betonstop’ kon vorige week op veel aandacht en bijval rekenen. Terecht. Maar ook een ander voorstel van de minister - namelijk de groennorm - verdient dat. Die stelt dat er groen moet komen bij elk nieuw bouwproject. Dat is uiteraard heel goed, maar er zit nog veel meer in dan dat.

Natuurbeleid

Natuurorganisaties doen bier-stunt in Brussel om Europese natuurwetten te behouden

01 juni 2016

Drie natuurorganisaties - Natuurpunt, Natagora en Birdlife - schenken woensdagavond gratis Gageleer-bier aan de bezoekers van de Green Week in Brussel. De Green Week is een initiatief van de Europese Commissie rond het Europese natuurbeleid. Met deze bier-stunt vragen de natuurorganisaties aandacht voor het behoud en de uitvoering van de twee belangrijkste Europese natuurwetten, de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Natuurbeleid

De puntjes op de i na het interview van minister Schauvliege in De Zondag (29/5)

30 mei 2016

In een interview met De Zondag (29/5/2016) doet Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege enkele opmerkelijke en opgemerkte uitspraken. Het lijkt erop dat de minister milieu- en natuurverenigingen als een grote tegenstander beschouwt. Dat is jammer: de milieuverenigingen vertegenwoordigen honderdduizenden gezinnen en zijn, gedragen door vele duizenden vrijwilligers, een onontbeerlijke partner om het natuur- en klimaatbeleid op het terrein waar te maken. Enkele kanttekeningen bij het interview.

Natuurbeleid

Het potentieel en de risico’s van LULUCF

26 mei 2016

LULUCF, het reduceren van broeikasgassen door middel van landgebruik, wint aan belang in het klimaatdebat. Ook de Vlaamse klimaatcommissie heeft deze piste opgepikt en vroeg aan de Minaraad als deel van een omstandigere adviesvraag over klimaat, hoe deze het potentieel inschat van deze sector.

Natuurbeleid

Gebrek aan groene geloofwaardigheid voor team Juncker

26 mei 2016

EU-commissievoorzitter Juncker gaf natuurcommissaris Vella als opdracht om de 2 belangrijkste natuurwetten te ‘moderniseren’ en ‘samen te doen smelten’. Nu uit het fitnesscheck-proces blijkt dat daar nauwelijks argumenten voor zijn, talmt de Commissie met het uitbrengen van de officiële resultaten en een besluit over het vervolg.

Natuurbeleid

ANB moet nu met fauna & -windrapport INBO aan de slag

26 mei 2016

Een vernieuwd INBO-rapport geeft aan hoe men kan omgaan met de impact van windturbines op vogels en vleermuizen. Het doet aanbevelingen in verband met monitoring en risicoanalyse op basis van de laatste stand van wetenschap. Nu is het aan het ANB om een Vlaams kader uit te werken voor de vergunningverlening.

Natuurbeleid

ANB moet nu met fauna & -windrapport INBO aan de slag

26 mei 2016

Een vernieuwd INBO-rapport geeft aan hoe men kan omgaan met de impact van windturbines op vogels en vleermuizen. Het doet aanbevelingen in verband met monitoring en risicoanalyse op basis van de laatste stand van wetenschap. Nu is het aan het ANB om een Vlaams kader uit te werken voor de vergunningverlening.

Natuurbeleid

Voorstel hogere boscompensatie van Schauvliege nog steeds onvoldoende

26 mei 2016

Minister Schauvliege wil de bosbehoudsbijdrage indexeren, bleek gisteren in de parlementaire hoorzitting over het boscompensatiefonds. De vraag is: Is dit voldoende om een volwaardige compensatie te verzekeren? Zo niet, draait de belastingbetaler op voor de compensatie, zoals ook Bruno Tobback (sp.a) terecht opmerkte.

Natuurbeleid

Politiek, wetenschap en middenveld vragen meer samenwerking tussen natuur & welzijn

26 mei 2016

Afgelopen zondag brachten Natuurpunt en Zorgboerderij Meander verschillende partners samen op de Marktdag Natuur en welzijn om na te denken over de brug tussen natuur en welzijn. Zowel Bos+, provincie Antwerpen, Universiteit van Antwerpen, de CM, Regionale landschappen, ANB als het INBO namen deel aan de stands en sessies. Het onderzoek rond natuur en welzijn zit in de lift, dat zei ook Nederlands onderzoekster Karin Tanja Dijkstra. Maar een Vlaams vervolg is nodig: zie deze Natuur en Gezondheids-wetenschapsbrochure.

Natuurbeleid

Vlaamse betonstop komt eraan (maar hoe snel?)

26 mei 2016

We moeten stoppen met Vlaanderen vol te bouwen. Deze conclusie trok minister-president Bourgeois tijdens de Vlaamse klimaattop. Minister Schauvliege smeedt het ijzer nu het heet is en pakt in de Morgen uit met de krijtlijnen uit het nakende Beleidsplan Ruimte: een betonstop staat daarin centraal. Het taboe is eindelijk doorbroken, stelt Natuurpunt enthousiast. Maar de sense of urgentie ontbreekt.

Natuurbeleid

Rekenhof wil meer bomen in de grond

20 mei 2016

Vlaanderen is één van de bosarmste regio’s in Europa. Ontbossing is er principieel verboden, al bestaan er veel uitzonderingen. Bij ontbossing geldt in regel een compensatieplicht. Het Rekenhof nam de regeling onder de loep.Haar analyse is vlijmscherp: er wordt op het terrein veel minder gecompenseerd dan zou moeten.

Natuurbeleid

Europese Commissie moet voor de zomer fitnesscheck-antwoord geven

20 mei 2016

Vorige week gaf de Europese Commissie slechts een vaag antwoord op een vraag van 6 europarlementairen uit verschillende parlementaire fracties om een vervolg te geven aan de parlementaireresolutie over de Biodiversiteitsstrategie.

Natuurbeleid

Meer vis, nog te veel vismigratiebarrières

20 mei 2016

Er zit weer meer vis in onze grote rivieren, zo berichtte het INBO deze week. Toch is er nog veel werk aan de winkel, want op de Europese maatlat scoren we nog altijd maar “matig”. Zo is er nog werk aan het opheffen van vismigratiebarrières - en er zijn er nog veel, blijkt uit de officiële inventarisatie.

Natuurbeleid

Er zit weer meer vis in onze grote rivieren, zo berichtte het INBO deze week. Toch is er nog veel werk aan de winkel, want op de Europese maatlat scoren we nog altijd maar “matig”. Zo is er nog werk aan het opheffen van vismigratiebarrières - en er zijn e

20 mei 2016

Op de Marktdag Natuur en Welzijn van deze zondag bespreken Vlaams parlementsleden Dirk De Kort (CD&V) en Tine van der Vloet (N-VA) en gedeputeerde voor natuur Rik Röttger (sp.a) hoe het beleid kan bijdragen aan meer winwins tussen natuur en welzijn(zoals dit mooie gefilmde voorbeeld uit Dessel). Het panelgesprek tussen zowel politiek, wetenschap als middenveld volgt op een keynote-speech van dr. Karin Tanja-Dijkstra die de onderzoeks- en terreinervaring uit Nederland zal toelichten.

Natuurbeleid

Ook Europese Commissie wil betonstop

12 mei 2016

Grond en bodem zijn van nature eindige grondstoffen. Ze leveren de mens essentiële ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag, waterzuivering, en voedselproductie. Maar, deze natuurlijke rijkdom staat meer dan ooit onder druk van de steeds oprukkende bebouwing. Daar moet volgens de Commissie snel verandering in komen. Tegen 2050 droomt ze luidop van een betonstop.

Natuurbeleid

Haaien en roggen krijgen extra aandacht van federale overheid

12 mei 2016

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke lidstaat om een goede milieutoestand te bereiken voor het mariene milieu tegen 2020. Op vraag van Natuurpunt voegde de Dienst Marien Milieu van de federale overheid een meer soortgerichte aanpak voor haaien en roggen toe aan het maatregelenprogramma. Zo krijgt het HAROkit-project federale navolging en zetten we weer een stap voorwaarts voor de bescherming van haaien en roggen.

Natuurbeleid

Landbouw en natuur in balans geeft profijt voor beiden

12 mei 2016

Door de intensivering van de landbouw staat biodiversiteit sterk onder druk, maar wordt ook de landbouw zelf bedreigd. De boer verhoogt zijn productie en krijgt zelf een mager deel van de winsten. Natuur, landschap en milieu krijgen het ander deel van de rekening gepresenteerd. Vanuit die vaststelling werkten drie Nederlandse instellingen in het internationale tijdschrift ‘Agriculture and Food’ een conceptueel kader uit voor een ‘natuurinclusieve landbouw’.

Natuurbeleid

Nieuwe uitbraak van salamanderdodende ziekte in Dinant

12 mei 2016

De vier dode vuursalamanders die een wandelaar enkele weken geleden gevonden heeft in een bos bij Dinant blijken besmet met de agressieve schimmelziekte Batrachochytrium salamandrivorans (Bs). Dat blijkt uit labo-onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Gent. Het gaat om het vierde geval in Wallonië, op een aanzienlijke afstand van eerdere meldingen.

Pagina's

TOP