Paddenrus
Peter Meininger-Saxifraga

Lovenarenbroek

Leuven
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Gelegen naast het Ecocentrum in het Provinciaal Domein is dit het laatste relict van het eens zo uitgestrekt Lovenarenbroek. De botanische waarde is een afspiegeling van de vroegere plantenrijkdom van dit gebied. Kalkrijke kwel geeft aanleiding tot het voorkomen van zeldzame planten. Het natuurgebiedje biedt interessante educatieve perspectieven voor de bezoekers van het Ecocentrum.

Toegankelijkheid

Er is een korte wandellus rondom het gebied. Omwille van de kwetsbaarheid wordt het natuurgebied zelf immers niet permanent opengesteld. Via vier infoborden krijg je wel informatie over het hoe en waarom van dit stukje vochtig hooiland met de unieke en specifieke planten en dieren die er voorkomen. Aan ieder infobord is er een inkijkplek waar je het hele jaar de evolutie van de vegetatie en het resultaat van de beheerwerken kan volgen.
 
Start voor de korte wandelllus: ingang provinciedomein aan parking 2 in de Beemdenstraat, Kessel-Lo. Het eerste infobord staat opgesteld naast het Ecocentrum. Vanaf daar word je naar de overige infoborden geleid.

Beschrijving van het gebied

Het Lovenarenbroek is een educatief natuurgebied  in het Provinciedomein van Kessel-Lo, nabij het Ecohuis. Ooit was het Lovenarenbroek een groot moerasgebied, in de vallei van de Dijle, dat zich uitstrekte van de 12de eeuwse Leuvense ring tot aan de voet van de Kesselberg. De Leuvenaars gebruikten een deel van dit gebied als hooiland. De percelen die Natuurpunt van de provincie Vlaams-Brabant huurt, bestaan uit een hooiland, ruigte, een houtkant en een bos (elzenbroekbos).

Dieren en planten

Naast dotterbloem groeien er nog tal van interessante en tegenwoordig eerder zeldzame planten in het hooiland, zoals echte koekoeksbloem, holpijp, bosbies, kale jonker, gele lis, grote valeriaan, blaartrekkende boterbloem, bosveldkers, beekpunge, moerasrolklaver, veldlathyrus en pinksterbloem. Nog zeldzamer zijn paddenrus en moerasstreepzaad.

Op plaatsen waar we minder regelmatig maaien (bv. om de twee jaar) groeien ruigere planten (liesgras, kruipende boterbloem, moesdistel, watermunt, moerasspirea, harig wilgenroosje, grote kattenstaart, grote lisdodde en haagwinde). Op drogere stukken langs het Ecohuis tref je soorten van drogere graslanden aan, zoals scherpe boterbloem, agrimonie en heggenwikke. Aan de houtkant groeien grote brandnetel, speenkruid, look-zonder-look, bosandoorn, robertskruid en hondsdraf, maar ook zeldzamere soorten als slanke sleutelbloem. Andere planten trekken andere dieren (insecten, amfibieën, vogels, ...) aan, m.a.w. de biodiversiteit gaat er op vooruit.

Natuurbeheer

In het hooiland doen we wat de Leuvenaars ons voordeden: twee maal per jaar wordt hier gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. In de houtkant (die voornamelijk uit zwarte els bestaat) wordt minder frequent ingegrepen (kappen om de 5 à 10 jaar). En het bosgedeelte tenslotte mag spontaan evolueren.

In de loop van 2008 werd een oud stort afgegraven en een knuppelpad aangelegd rond het hele gebied, zodat de bezoeker het gebied met droge voeten kan ontdekken. De eerste resultaten zijn op z'n zachtst gezegd hoopgevend met massa's kattenstaart en op vele plaatsen ook al paddenrus. In de amfibieënpoel vonden we meteen al bruine en groene kikker.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Lovenarenbroek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Lovenarenbroek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Geert Sterckx geert.sterckx3@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.