Natuurbeleid

Politieke sponsors gezocht voor #overdestreep

10 maart 2016

Op 25 en 26 juni fietsen wij (4 beleidsmedewerkers van Natuurpunt) 200 km tijdens de Expeditie Natuurpunt, een avonturentocht te voet, per kano of fiets doorheen wild Vlaanderen. De expeditie loodst de deelnemers langs natuurparels en viert 15 jaar Natuurpunt.

Natuurbeleid

“Groen heeft positief effect op pasgeborenen”

10 maart 2016

Een Vlaamse/Nederlandse doctoraatstudie in opdracht van de universiteiten van Hasselt en Maastricht kwam tot deze conclusie na het vergelijken van de resultaten van 4760 tweelingen.

Natuurbeleid

IHD-update: de trein staat stil

10 maart 2016

De ingebrekestelling voor de poldergraslanden leverde opmerkelijke reacties op. Boerenbond stelde: “Landbouwers onderhouden deze graslanden gratis terwijl natuurverenigingen voor het beheer van hetzelfde soort graslanden zwaar gesubsidieerd worden”. Hier wordt de waarheid geweld aangedaan.

Natuurbeleid

Slecht onderbouwd soortenbesluit

03 maart 2016

Minaraad en SALV wijzen in het recent vastgestelde advies over het Soortenbesluit eensgezind en uitdrukkelijk op het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor de wijzigingen aan bijlage 3 van het Soortenbesluit (bestrijding na melding van bepaalde beschermde vogelsoorten in kader van schade).

Natuurbeleid

Raad van State sluit fazanten-achterpoortje

03 maart 2016

Op vraag van Vogelbescherming Vlaanderen vernietigt de Raad van State (RvS) met haar arrest van 11 februari 2016 artikel 65 van Jachtvoorwaardenbesluit, waarin gesteld wordt dat gekweekte fazanten onder bepaalde omstandigheden mogen worden uitgezet. Minister Schauvliege wil de status van de fazant nu laten onderzoeken door INBO, omdat de RvS het uitzetten wel wettelijk acht voor “bedreigde” soorten.

Natuurbeleid

Grondwettelijk Hof moet spoedig oordelen over omgevingsvergunning

03 maart 2016

In februari 2017 wordt de omgevingsvergunning een feit. Natuurpunt steunt de samenvoeging van de bouw- en milieuvergunning, maar is absoluut niet akkoord over de wijze waarop dit gebeurt. Zo wordt de Europese natuurtoets beknot, worden vergunningen eeuwigdurend in plaats van tijdelijk, en wordt protest bij de rechter moeilijker. In april 2015 kaartten wij deze knelpunten aan bij het Grondwettelijk Hof.

Natuurbeleid

Polderfront stelt Vlaamse regering in gebreke

03 maart 2016

Het polderfront (Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie) stelt de Vlaamse regering in gebreke om er zo voor te zorgen dat alle poldergraslanden op de kaart effectief beschermd worden. Dat is nu niet het geval.

Natuurbeleid

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en West-Vlaamse Milieufederatie stellen Vlaamse regering in gebreke voor halfslachtig beleid historische poldergraslanden

02 maart 2016

Het is de allereerste keer dat de natuurverenigingen naar de burgerlijke rechtbank stappen om de Vlaamse regering tot actie te bewegen. “De maat is vol”, klinkt het bij Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en West-Vlaamse Milieufederatie. 20 jaar lang heeft de Vlaamse overheid getreuzeld om het historische polderlandschap te beschermen. Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering een nieuwe regeling aan. Maar nu blijkt dat er zo goed als niets verandert. Een eeuwenoud landschap dreigt verloren te gaan.

Natuurbeleid

Eerst ecosysteemvisie, dan spreken over eilanden

25 februari 2016

In een artikel over de plannen voor de eilanden voor de kust is er nu sprake van een loopbrug van het vaste land naar een eiland met jachthaven voor de kust van Knokke-Heist. Daarbovenop is er onenigheid tussen Vlaams minister Weyts en Federaal Staatssecretaris Tommelein over wiens bevoegdheid de eilanden zijn.

Natuurbeleid

Verbod op nertsenkwekerijen binnen handbereik

25 februari 2016

CD&V, bij monde van Bart Dochy, schaarde zich vorige week bij de voorstanders van een verbod op nertsenkwekerijen. In het Vlaams Parlement is er nu alvast een grote meerderheid voor een verbod. Een meerderheid waar Natuurpunt zich graag bij aansluit aangezien de Amerikaanse nerts een invasieve exoot is.

Natuurbeleid

Politiek vraagt effectiviteitsdebat vergroening landbouw

25 februari 2016

Wetenschappers zijn duidelijk: met groenbemesters zal de achteruitgang van de akkerbiodiversiteit niet gestopt worden. Toch toonde minister Schauvliege zich in de Commissie Landbouwovertuigd van de effectiviteit van de Vlaamse vergroeningsverplichtingen, ook al blijken die voor 85% ingevuld met groenbemesters.

Natuurbeleid

1000 hectare bedrijfsterrein beschikbaar, Vlaamse Regering kiest voor ontbossing

25 februari 2016

Door de Europese natuurregels met de voeten te treden, verkoopt de regering aan Essers 'een kat in een zak' en zet ze de jobs op de helling.

Natuurbeleid

1000 hectare bedrijfsterrein beschikbaar, Vlaamse Regering kiest voor ontbossing

19 februari 2016

De Vlaamse regering heeft vandaag het omstreden plan van transportreus H. Essers goedgekeurd, om uit te breiden in een Europees beschermd natuurgebied in Genk. Het alternatief, om uit te breiden op een van de vele beschikbare ongebruikte bedrijfsterreinen in de omgeving, werd van tafel geveegd. Met haar beslissing treedt de regering de natuurregels en eerder gemaakte afspraken met de voeten.

Natuurbeleid

Europees landbouwbeleid moet meer lijnen in het landschap brengen

18 februari 2016

Om de achteruitgang van boerenlandnatuur te stoppen vraagt het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat 5% van het akkerland wordt ingezet als Ecologische Aandachtsgebied (EAG).

Natuurbeleid

Kunstmatige eilanden in zee zijn uitdaging voor biodiversiteit

18 februari 2016

Britse wetenschappers schetsten de belangrijkste kwesties voor de wereldwijde biodiversiteit voor 2016. Het effect van kunstmatige eilanden in zee is één van de 15 kwesties. De onderzoekers baseerden zich op de ontwikkelingen voor de kust van China.

Natuurbeleid

SOS salamanders: Minister Marghem schiet in actie

18 februari 2016

Natagora en Natuurpunt vroegen in een gezamenlijke brandbrief aan Minister Marie-Christine Marghem een importverbod voor Aziatische salamanders. Dit verbod moet bijdragen aan de bescherming van onze inheemse salamanders tegen een dodelijke Aziatische schimmelziekte.

Natuurbeleid

Vlaams waterbeleid maakt eigen prioriteit niet waar

18 februari 2016

Eerst water vasthouden en het pas dan bergen of vertraagd afvoeren is het credo van het Vlaamse waterbeleid. Het werd ook verankerd in het regeerakkoord. Helaas gebeurt er in de praktijk iets volstrekt anders. Onze analyse van de stroomgebiedbeheerplannen leert dat er amper projecten voorzien zijn om infiltratie te verhogen en verharding tegen te gaan.

Natuurbeleid

Limburgse Noord-Zuid: mag het over inhoud gaan?

18 februari 2016

De N74 heeft een mobiliteitsprobleem. Dat er nood is aan een oplossing betwist niemand. Al jaren liggen er twee scenario's op tafel: een (deels) ondertunnelde doortocht ofwel een omleiding. De omleiding lost de files dan wel op, maar gaat ten koste van de open ruimte en natuur. Die moet op haar beurt gecompenseerd worden ten nadele van landbouwgrond elders. Twee grote verliezers dus.

Natuurbeleid

Nieuwe kansen voor behoud Gentse Zwin

17 februari 2016

W&Z dient nu wel degelijk een project-MER op te maken. Natuurpunt hoopt dat daarbij nu eindelijk ook op een ernstige manier alternatieven zullen worden onderzocht niet alleen een maximale veiligheid tegen overstromingen garanderen, maar die tevens het optimale behoud van de getijdenwerking en de verdere ontwikkeling van de unieke getijdennatuur verzekeren.

Natuurbeleid

Machtige bomen staan nog steeds machteloos in Vlaanderen: standpunt over Ferrarisbos in Wilrijk

17 februari 2016

In Wilrijk dreigt ook het laatste stuk waardevol Ferrarisbos te verdwijnen, terwijl net daar gezocht wordt naar ruimte voor het beloofde stadsrandbos voor Antwerpen. Veel logischer is het om de slecht gelegen bouwgrond te compenseren, dan het bos.

Pagina's

TOP